Đèn đường năng lượng mặt trời cao cấp VK800B 30W

2.500.000