Đèn chiếu sáng đường năng lượng mặt trời GV-SL008 (20-40-60W)

600.000

  • GV-SL008 (20W) 600.000đ
  • GV-SL008 (40W) 890.000đ
  • GV-SL008 (60W) 1.190.000đ