Trọn bộ điện mặt trời hòa lưới 8kw – 3 pha ( Tháng tiêu thụ khoảng 2.500.000 tiền điện )